Elisa Group

Tập đoàn chúng tôi hoạt động trên nhiều lĩnh vực như : Nhà hàng nổi trên sông, thiết kế nội ngoại thất, thiết kế xây dựng….

ELISA HOME

Chúng tôi cần bạn

Với mục địch nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng quy mô hoạt động. Elisa Group cần tuyển dụng một số vị trí sau: